Viibete lihtsustamine

Viibete lihtsustamise aluseks võetakse alati oma maa kurtide poolt kasutatav viipekeel. Viipekeele peenmotoorika on sageli väga keerukas ja seetõttu ei saa kõiki viipeid kasutada otse kõnet toetavatena ja/või asendavatena. Viibete lihtsustamisel on oluline jälgida, et:

  • viibe lihtsustatakse ühe käe jaoks, sest teine käsi võib mitte liikuda;
  • viipel on (peaks olema) alus, kuhu liigutus lõpetada, sest siis ei teki desorienteerivaid kaasliigutusi;
  • viiped on (peaksid olema) suunaga keha keskpunkti suunas, sest õhus väljapoole sooritatud liigutus võib esile kutsuda tahmatuid kaasliigutusi;
  • viibe on (peaks olema) sooritatav kogu käega.

Kui laps või täiskasvanu on võimeline kasutama kurtide poolt kasutatavaid viipeid, ei ole mingit põhjust viibet veel lihtsustada.
Kui laps/täiskasvanu on võimeline õppima ja kasutama väga suurel hulgal lihtsustatud viipeid on temaga töötaval spetsialistil oluline jälgida, kas ei oleks (jõukohane) otstarbekam kasutada Eesti viipekeele viipeid.

Lihtsustatud viibete õpetamisel/õppimisel olenevad liigutuste asukohad (viiplemise kõrgus: näo juures, rinna kõrgusel, puusa kõrgusel, vm.) iga viipleja individuaalsetest füüsilistest võimetest ja võimalustest. Näiteks üks õpilane on võimeline tõstma kätt natuke ja teine üldse mitte, kuid viipe tähendust on võimalik mõlemal juhul edastada ja see on esmatähtis kommunikatsiooni alus. Lihtsustatud viibe võib olla ka ainult viipleja keskonnas kokkuleppeliselt mõistetav – so. individuaalselt lihtsustatud.

Lihtsustatud viibete arvutiprogrammi kasutamisel on oluline jälgida soovitavat viiplemise kõrgust viipejoonistelt, mitte videodelt.
Lihtsustatud viibetega arvutiprogramm on näidiseks, mille alusel võib iga spetsialist konkreetselt vajamineva viipe ise lihtsustada.
Lihtsustatud viiped ei ole lõplikud ja absoluutsed, neid võib veelkord lihtsustada kliendi individuaalsetest vajadustest (võimetest) lähtuvalt.

[tagasi]