Kellele on mõeldud lihtsustatud viiped
  • PCI lastele ja täiskasvanutele, kelle häiritud suumotoorika ei võimalda kasutada teistele arusaadavat kõnet, kuid kelle käte motoorika võimaldab vähemalt ühte kätt kasutada;
  • vaimupuudega lastele, kelle kõne erinevatel põhjustel hilistub või on ebapiisav kommunikatsiooniks;
  • Down sündroomiga-lastele, kelle vaimse mahajäämuse tõttu oskama varakult diagnoosida probleeme kõne arengus;
  • Alaalia diagnoosiga laste puhul aitavad viiped kõnet asendada, esile kutsuda ja hiljem toetavad paralleelselt kõnega kommunikatsiooni;
  • Afaasia diagnoosiga inimeste puhul asendavad viiped kõnet ajutiselt või jäädavalt.
  • Kõnet toetavate ja/või asendavate lihtsustatud viibete kasutamisoskust vajavad peale kommunikatsiooni probleemidega inimese ka temaga suhtlejad lähikeskonnas: perekond, tegevusjuhendajad, kokk, bussijuht, koristaja, juhataja jne. Oluline on viibete kasutamine igapäevaste toimingute käigus: söömisel, jalutuskäigul, riietumisel, pesemisel jne.
[tagasi]