Lihtsustatud viibete kasutamine

Kasutades sõnumi edastamiseks lihtsustatud viipeid toimub kõne visualiseerimine - kõne muutub nähtavaks. Lihtsustatud viibetega koos kasutatakse alati kõnet. Lause sisu jaoks olulised sõnad viibeldakse lauses kõnekeele loogika alusel. Parema omandamise (õppimise) seisukohalt on väga oluline, et sõnumi edastamine toimub läbi mitme kanali: nägemine ja kuulmine. Lihtsustatud viibete abil suheldes muutub sõnum konkreetsemaks ja mõtestatumaks, liigsed sõnad jäävad ära, mis võivad takistada sõnumi mõistmist.

Viibete kasutamine on üpris keeruline ja esitab viiplejale teatud tingimusi:

  • piisav intellektuaalne tase,
  • matkimisvõime,
  • piisav käte motoorika.

Eestis on lihtsustatud viipeid, mis põhinevad Eesti viipekeelel, kasutatud 1990 aastate algusest.

Lihtsustatud viibete mapp “Jüri viiped” (144 viipega) ilmus trükis väikeses tiraasis 1993a, Eesti viipekeele viiped lihtsustas Linnu Mae ja joonistas Maimu Korjus.

[tagasi]