Lihtsustatud viibete arvutiprogrammi tutvustus ja autorid

Lihtsustatud viibete arvutiprogramm on internetipõhine viipejooniste ja videode pank, kuhu on koondatud 248 märksõna ja 216 viipejoonist ning 216 viipe viiplemise videot. Erinevus nendes arvudes tuleneb selles, et mõnel juhul leiab programmist erinevate otsingusõnade alt sama video (näiteks. sõnade mees ja onu viipejoonis /video on samad, seega on joonisena see viibe programmis nii märksõnaga mees kui ka onu.)
Arvutiprogramm sisaldab “Jüri viibete” viipejooniseid, millest osad on asendatud uute ja täpsemate joonistega ning mõnedel joonistel on täpsustatud, parandatud viiplemist selgitavaid nooli. Lisaks sisaldab programm Maimu Korjuse poolt 2006-2007a. vältel juurde joonistatud:

  • 100% Eesti viipekeelega ühtivaid viipejooniseid,
  • uusi Eesti viipekeele viibete lihtsustustuste jooniseid,
  • Eesti viipekeelest täielikult erinevaid viipejooniseid.

Lihtsustatud viibete edasiarendamises ja kaasajastamises osalesid:

  • Kati Kiiver, Tallinna 1. Internaatkooli hooldusklassi õpetaja ja eripedagoog;
  • Linnu Mae, Tallinna 1. Internaatkooli hooldusklasside õppealajuhataja ja logopeed;
  • Maimu Korjus, Tallinna 1. Internaatkooli toimetulekuklassi õpetaja;
  • Marge Tiiman, Tallinna 1. Internaatkooli hooldusklassi õpetaja;
  • Liina Pihol, Päevakeskus Käo Täiskasvanute keskuse eripedagoogika alase töö juht.

Arvutiprogrammis sisalduvad lihtsustatud viiped põhinevad Eesti viipekeelel. Uute lihtsustuste kooskõlastamine Eesti viipekeelega toimus koostöös Eesti Kurtide Liidu liikme ja viipekeele tõlgi Liivi Holmaniga.
Lihtsustatud viibete videodel viipleb Tallinna 1. Internaatkooli hooldusklassi õpilane Mai- Liis, kelle õpetaja on Marge Tiiman.
Viiplemise videod filmis ja viipejoonised skanneeris Virko Veskoja OÜ LocusNovast ärinimega Virkofilm. Arvutiprogrammi loomisega tegeles Vahur Rajaver Bremen grupp OÜ-st.

[tagasi]