Viipejoonistel liigutusi markeerivad nooletüübid

(EESTI RAKENDUSLINGVISTIKA ÜHINGU AASTARAAMT 2, 285-301, lk.299; “Eesti viipekeele transkriptsioonist”, Reigina Toom, Monika Trükmann, Liivi Hollman)

neutraalse iseloomuga liikumine noolega näidatud suunas
järkjärguline liikumine noolega näidatud suunas (vt. näiteks viibe VIHM)
aeglane liikumine noolega näidatud suunas
sõrmede edasi-tagasi liikumine (vt. näiteks viibe ARVUTI)
sõrmede edasi-tagasi liikumine 1993a ilmunud joonistel (vt. näiteks viibe LUMI)
käsi ei liigu (vt. näiteks viibe LÕPP, KONN)
[tagasi]