Viibete lihtsustusastmed

Arvutiprogrammis sisalduvad lihtsustatud viiped põhinevad Eesti viipekeelel. Viipejoonistelt on võimalik saada infot iga viipe lihtsustusastme kohta:
L - viibe tunduvalt lihtsustatud,
M - viibe erineb täiesti kurtide viipest (selleks on tähenduslikud põhjused),
* - viipel on viipekeeles mitu varianti, valitud on selline koht, kus on vähem lähedasi variante),
ilma tähistuseta - viipejoonised on väga vähe lihtsustatud või ühtivad 100% Eesti viipekeelega.

[tagasi]